Photos > Tattoo Portfolio

Lotus within the Buddha
Lotus within the Buddha